De dood is niet het einde?

Avansa Oostende-Westhoek

Steeds meer mensen kijken vandaag met nieuwe ogen naar de dood: via wetenschappelijk onderzoek, bijna-dood-ervaringen... Ook oude culturen en wereldgodsdiensten reiken ons manieren aan om met de dood om te gaan. Is de dood niet het definitieve einde maar eerder een nieuwe geboorte in een andere dimensie? Misschien is de muur tussen leven en dood wel minder hoog dan we dachten. Kan wetenschap of traditie ons hier meer over vertellen?

Vanuit eigen ervaringen en meer dan twintig jaar onderzoekswerk binnen het Timotheus project belicht Philippe Vandevorst zijn visie op het leven en de dood. Hij vertelt hoe mensen in andere culturen in voeling komen met deze ‘andere’ dimensie en vooral hoe het laatste wetenschappelijk onderzoek in de US ons kan leren op een nieuwe manier naar de dood te kijken.

> Begeleider: Philippe Vandevorst

Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952