De vrouw in het oude en huidige Egypte

Avansa Oostende-Westhoek

De positie van de vrouw in het Egypte van de farao’s was totaal anders dan die in de omliggende culturen. Het universum was in gelijke mate mannelijk en vrouwelijk en om dit evenwicht te behouden was het belangrijk dat er gelijkheid was tussen beide geslachten.

Peter De Smet licht de rol en de betekenis van de vrouw toe in het religieuze en maatschappelijke leven van toen en vergelijkt met het vrouw-zijn in andere culturen, zoals bij de Assyriërs, Babyloniërs en Grieken. Hij gaat na of er toen ook al nood was aan een #MeToo- beweging met problematieken zoals besnijdenis of verkrachting. Daarnaast neemt hij ook de positie van de vrouw in het moderne Egypte onder de loep.

> i.s.m. Amarant
> Begeleider: Peter De Smet

Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952