Het christendom aan de Nijl: de Koptische cultuur

Avansa Oostende-Westhoek

De Bijbelse en de Egyptische werelden zijn nauw met elkaar vervlochten: meer dan zevenhonderd keer wordt Egypte in het Oude Testament vermeld en de heilige familie zou vele maanden in de Nijlvallei hebben vertoefd. Vandaag vormen de christenen van Egypte een minderheid, maar de Koptische cultuur is nog bijzonder levend en in volle bloei. In deze reeks peilen we naar de oorsprong van hun geloof en het specifieke ervan.

> Begeleider: Peter De Smet

> Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be