Leer omgaan met je angst om te falen - faalangsttraining

Avansa Oostende-Westhoek

Faalangst - de angst om te mislukken én af te gaan - kan je hopeloos verlammen en je beletten te doen wat je eigenlijk graag zou doen. De psychologie heeft het fenomeen uitgebreid onderzocht en ook verschillende methodes ontwikkeld om faalangst te overwinnen. Vier elementen komen hierin steeds terug: leren omgaan
met spanning en stress, leren omgaan met catastrofale gedachten (piekeren), een leven leiden waarin naast presteren ook genieten, plezier maken en andere behoeftes en verlangens een duidelijke plaats krijgen én ten slotte waardig kunnen blunderen. Vier avonden lang krijg je hierover uitleg en oefen je met passende opdrachten.

4 dinsdagen (08/03, 15/03, 22/03 & 29/03) telkens van 19.30 tot 22.00 uur

> Begeleider: Jan Callens

Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952