Nietzsche

Avansa Oostende-Westhoek

Friedrich Nietzsche is ongetwijfeld een van de meest tot de verbeelding sprekende filosofen. Maar wie was hij eigenlijk? Wat was zijn uiteindelijke streefdoel? En wat bedoelde hij met zaken zoals de Übermensch, de dood van God, het amor fati, de leer van de eeuwige wederkeer, het leven voorbij goed en kwaad, het nihilisme?

We proberen al die zaken te verhelderen door ook een aantal van zijn teksten van naderbij te bekijken. En we vragen ons af: wat kunnen wij vandaag de dag nog hebben aan zijn denken?

2 maandagen (23/05 & 30/05) telkens van 19.00 tot 22.00 uur
> Begeleider: Philippe Lepers

Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952