René Magritte: Meester van het surrealisme

Avansa Oostende-Westhoek

René Magritte gaf België haar reputatie omtrent het surrealisme. Die is dan weer gebaseerd op een grenzeloze absurditeit. Maar dat is onterecht! Wie het universum van Magritte van buitenaf benadert, ziet aanvankelijk vooral de tegenstrijdigheden, het ronduit gekke. Wie het universum van Magritte binnentreedt, leert de wereld zien door zijn ogen. En die is opmerkelijk logisch. In deze voordracht onderwerpen we ons aan de spelregels van Magritte en ontdekken we dat surrealisme geen irrealisme is, maar een werkelijkheid die volgens andere wetten functioneert dan die van de nuchtere, conventionele logica.

> i.s.m. Amarant
> Begeleider: David Vergauwen

Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952