VEIL

Dé Academie + Vondels vzw

Dé Academie en Vondels vzw (fusie-organisatie van Begeleid Wonen Westhoek, Diogenes, Den Ommeloop) slaan de handen in elkaar en organiseren een heuse kunstveiling op zaterdag 4 mei 2019 in de polyvalente zaal van Het Perron.

De opbrengst van deze kunstveiling gaat naar de verdere uitbouw van de ambulante begeleiding van mensen met een mentale beperking binnen Vondels vzw.

Er zal werk gepresenteerd worden van zowel bekende als minder bekende professionele kunstenaars alsook van gevorderde leerlingen van dé Academie. Tenslotte gaat ook werk van enkele kunstenaars met een mentale beperking die les volgen in het impulsatelier van Dé Academie onder de hamer.

Deze veiling wordt voorafgegaan door een twee weken durende tentoonstelling van alles wat te veil wordt aangeboden.

Wie zijn kans wil wagen om voor een bescheiden prijs heerlijke kunst te kopen, moet hier zeker aanwezig zijn.