Drunk | Thomas Vinterberg

Filmuniversiteit Ieper & Heilig Hart Ieper

Vier vrienden, allemaal leraren op dezelfde middelbare school, testen een theorie uit die beweert dat ze hun leven kunnen verbeteren door een constant alcoholpromillage in hun bloed te handhaven. Bekroond met de Oscar voor beste internationale film.

Trailer

Praktische informatie

Samen met Filmuni­ver­si­teit Ieper organi­seert het Psychi­a­trisch Zieken­huis Heilig Hart drie dagen ‘film en geeste­lijke gezond­heid’. Dit naar aanlei­ding van de jaarlijkse ’10-daagse van de Geeste­lijke Gezond­heid’ waarmee we psychi­sche kwetsbaar­heid en ‘goed in je vel zitten’ bespreek­baar willen maken. Iedere vertoning start met een inleiding of een ervarings­ver­haal omtrent de thematiek van de film.

Prijs per voorstel­ling: 5 euro
> tickets via www.pzheilig­hart.be