Les Intranquilles | Joachim Lafosse

Filmuniversiteit Ieper & Heilig Hart Ieper

Leïla en Damien houden zielsveel van elkaar. Ondanks het feit dat hij bipolair is, probeert Damien verder met haar te leven, wetende dat hij haar misschien nooit zal kunnen geven wat ze wenst.

Trailer

Praktische informatie

Samen met Filmuni­ver­si­teit Ieper organi­seert het Psychi­a­trisch Zieken­huis Heilig Hart drie dagen ‘film en geeste­lijke gezond­heid’. Dit naar aanlei­ding van de jaarlijkse ’10-daagse van de Geeste­lijke Gezond­heid’ waarmee we psychi­sche kwetsbaar­heid en ‘goed in je vel zitten’ bespreek­baar willen maken. Iedere vertoning start met een inleiding of een ervarings­ver­haal omtrent de thematiek van de film.

Prijs per voorstel­ling: 5 euro
> tickets via www.pzheilig­hart.be