’Bacalaureat‘ - Cristian Mungiu

Filmuniversiteit Ieper

Romeo Aldea is arts en woont in een bergdorpje in Transsylvanië. Hij heeft zijn dochter opgevoed met de bedoeling dat ze verder zal studeren in het buitenland. Zijn plan lijkt te slagen. Eliza is een goede studente die een studiebeurs voor psychologie in het Verenigd Koninkrijk krijgt. Haar laatste examens lijken een formaliteit, maar de dag voor haar eerste examen heeft er een incident plaats dat alle plannen in de war stuurt…

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij:

Erik Blondeel (tel. 057 466 045),

Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079),

Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097),

Grégory Lewyllie (tel. 0492 648 726).

 

Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuni­ver­si­teit Ieper, met de uitdruk­ke­lijke vermel­ding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.

Alle vertoningen gaan door in het CCIeper, Het Perron, op donderdag om 20 uur (met uitzon­de­ring van de voorstel­ling van donderdag 9 maart 2017 die start om 20.30 uur). Iedere film wordt kort ingeleid.