’Frantz‘ - François Ozon

Filmuniversiteit Ieper

Adrien, een Franse soldaat schiet op het einde van de Eerste Wereldoorlog een Duitse soldaat, Frantz Hoffmeister, in de loopgraven dood. Hij heeft wroeging en gaat op zoek naar zijn familie. De vader van Frantz weigert hem te ontvangen, tot Adrien zich voor doet als een studievriend van Frantz in Parijs. De verloofde van Frantz, Anna, krijgt gevoelens voor Adrien. Maar Adrien vertelt de waarheid en vertrekt. Na een tijd gaat Anna weer naar hem op zoek.

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij:

Erik Blondeel (tel. 057 466 045),

Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079),

Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097),

Grégory Lewyllie (tel. 0492 648 726).

 

Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuni­ver­si­teit Ieper, met de uitdruk­ke­lijke vermel­ding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.

Alle vertoningen gaan door in het CCIeper, Het Perron, op donderdag om 20 uur (met uitzon­de­ring van de voorstel­ling van donderdag 9 maart 2017 die start om 20.30 uur). Iedere film wordt kort ingeleid.