Hidden Figures – Theodore Melfi

Filmuniversiteit Ieper

De film brengt het verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson. Drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die werken bij de NASA. Ze weten belangrijke wiskundige data aan te leveren om een eerste succesvolle ruimtemissie te realiseren.

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij: Erik Blondeel (tel. 057 466 045), Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079), Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097), Grégory Lewyllie (0492 648 726). Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuniversiteit Ieper, met de uitdrukkelijke vermelding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.