Home – Fien Troch

Filmuniversiteit Ieper

De 17-jarige Kevin, die worstelt met woedeproblemen, komt vrij uit een jeugdinstelling en gaat bij zijn tante wonen. Hij maakt kennis met John, die lijdt onder een ongezonde thuissituatie. Kevin voelt nood om zijn nieuwe makker te helpen.

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij: Erik Blondeel (tel. 057 466 045), Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079), Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097), Grégory Lewyllie (0492 648 726). Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuniversiteit Ieper, met de uitdrukkelijke vermelding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.