’La Fille Inconnue‘ - Jean-Pierre en Luc Dardenne

Filmuniversiteit Ieper

De jonge huisdokter Jenny verzuimt een Afrikaans meisje binnen te laten in haar kabinet. Een dag later hoort ze van de politie dat het meisje dood is aangetroffen. Wat is er precies met haar gebeurd? Hoe noemt ze? Waar kwam ze vandaan? Het zijn vragen die de plichtbewuste Jenny dan ook door het hoofd en het hart spoken. Obsessief en schuldbewust gaat zij op zoek naar de identiteit van deze vrouw en de omstandigheden van haar dood.

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij:

Erik Blondeel (tel. 057 466 045),

Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079),

Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097),

Grégory Lewyllie (tel. 0492 648 726).

 

Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuni­ver­si­teit Ieper, met de uitdruk­ke­lijke vermel­ding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.

Alle vertoningen gaan door in het CCIeper, Het Perron, op donderdag om 20 uur (met uitzon­de­ring van de voorstel­ling van donderdag 9 maart 2017 die start om 20.30 uur). Iedere film wordt kort ingeleid.