Three Bilboards outside Ebbing Missouri – Martin McDonagh

Filmuniversiteit Ieper

Nadat er maanden verstreken zijn in de moordzaak van haar dochter zonder de dader te vinden, maakt Mildred Hayes een gedurfde stap. Ze schildert drie billboards die weggebruikers naar haar stadje leiden met daarop een controversiële boodschap gericht aan de sheriff van de stad. Als de hulpsheriff betrokken raakt, wordt de strijd tussen Mildred en Ebbings wetshandhavers alleen maar erger.

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij: Erik Blondeel (tel. 057 466 045), Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079), Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097), Grégory Lewyllie (0492 648 726). Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuniversiteit Ieper, met de uitdrukkelijke vermelding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.