Richtlijnen covid-19 bij gebruik van Ontmoetingscentra in de deelgemeenten

Algemene maatregelen

 • Bij de inkom van het OC staat een sanitaire zuil opgesteld met ontsmettende handgel.
 • Alle organisatoren volgen de maatregelen zoals beschreven in het basisprotocol cultuur en de sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op hun activiteit.
 • In de lokalen en zalen van de ontmoetingscentra moet een CO2 meter aanwezig zijn.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Uitzondering voor de mondmaskerplicht is er enkel indien de aard van de activiteit dit vereist (bv. zang, bespelen van blaasinstrumenten, …). Tijdens de activiteiten mag het mondmasker enkel kort afgenomen worden voor drank of eten.
 • Sterke aanbeveling om 1,5 meter social distancing na te leven

 

Alle regelgeving terzake wordt beschreven in het basisprotocol cultuur, hieronder sommen we de belangrijkste richtlijnen op voor het overgrote deel van activiteiten die plaatsvinden in Ontmoetingscentra.

Activiteiten in georganiseerd verband georganiseerd door een vereniging door een club of vereniging voor eigen leden en zonder publiek

Dit betreft repetities, workshops, … zonder publiek

 1. tot 50 personen
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden en een CO2 meter is verplicht aanwezig (zie verder)
 • Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
 • Geen verplichtingen voor niet-professionele horeca beperkt tot deelnemers
 • Indien er gekozen wordt om te werken met het Covid Safe Ticket moet de organisator het publiek vooraf op de hoogte brengen en instaan voor de correcte controle ervan.
 1. vanaf 51 personen
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden en een CO2 meter is verplicht aanwezig (zie verder)
 • Covid Safe Ticket vanaf 12 jaar en 2 maanden en mondmasker vanaf 10 jaar is verplicht
 • De organisator licht de leden in
 • De organisator van de activiteit staat in voor de correcte controle van het Covid Safe Ticket
 • Geen verplichtingen voor niet-professionele horeca beperkt tot deelnemers

 

Georganiseerde activiteiten met publiek

 1. Voorstellingen / evenementen / activiteiten met publiek tot 50 personen (exclusief medewerkers en organisatoren)
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden en een CO2 meter is verplicht aanwezig (zie verder)
 • Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
 • De regels van de horeca moeten gevolgd worden (zie verder) én het horecaprotocol
 • Indien er gekozen wordt om te werken met het Covid Safe Ticket moet de organisator het publiek vooraf op de hoogte brengen en instaan voor de correcte controle ervan.
 1. Voorstellingen / evenementen / activiteiten met publiek vanaf 51 personen (exclusief medewerkers en organisatoren)

 

Meer informatie als organisator van een evenement over het Covid Safe Ticket:  covidscan.be/faq en https://covidscan.be/handleiding-covidscan-evenementen.pdf

Meer informatie voor de bezoeker:

www.ieper.be/covidsafe

 

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten zijn bijeenkomsten zoals babyborrels, communies,…

 1. Private bijeenkomsten tot 50 personen
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden en een CO2 meter is verplicht aanwezig (zie verder)
 • Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar
 1. Private bijeenkomsten vanaf 51 personen
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden en een CO2 meter is verplicht aanwezig (zie verder)
 • Covid Safe Ticket vanaf 12 jaar en 2 maanden en mondmasker vanaf 10 jaar is verplicht
 • De organisator licht vooraf de bezoekers in
 • De organisator van de activiteit staat in voor de correcte controle van het Covid Safe Ticket

*Definitie “private bijeenkomst”: een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek;

Horeca

 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting

Ventilatie

Ventilatie is een belangrijke hulp in het bestrijden van toekomstige opstoten van het virus.
In de ontmoetingscentra werd een CO² meter voorzien. 
Het is aanbevolen om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten tijdens de activiteit. 

De organisator van de activiteit ziet erop toe dat de CO² waarden opgevolgd worden.
De luchtkwaliteitsnorm is 900 ppm CO².

Wat wordt van een organisator / huurder verwacht

 • het volgen van deze richtlijnen en alle maatregelen en protocollen van toepassing op de activiteit
 • de organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • de organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • de organisator zorgt voor de naleving van de maatregelen;
 • de organisator stelt een coronaverantwoordelijke aan;
 • het opmaken van een draaiboek voor het evenement is aangeraden;