Richtlijnen covid-19 voor gebruikers van Het Perron - update 19.11.2021

Algemene maatregelen

 • Bij de inkom van Het Perron staat een sanitaire zuil opgesteld met ontsmettende handgel.
 • In alle lokalen is een CO2 meter verplicht aanwezig.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Uitzondering voor de mondmaskerplicht is er enkel indien de aard van de activiteit dit vereist (bv. zang, bespelen van blaasinstrumenten, …). Tijdens evenementen mag het mondmasker enkel kort afgenomen worden voor drank of eten.
 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 12 jaar en 2 maanden is verplicht voor alle activiteiten vanaf 51 personen (exclusief medewerkers en organisatoren) tenzij dit om wettelijke redenen niet gevraagd mag worden (personeelsleden of binnen de onderwijssector).
 • Alle organisatoren volgen de maatregelen zoals beschreven in het basisprotocol cultuur, de sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op hun activiteit en de specifieke regels zoals hieronder beschreven bij gebruik van de Het Perron.

Activiteiten in organisatie van Het Perron en derden

 • Het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 12 jaar en 2 maanden (en het dragen van een mondmasker vanaf 10 jaar) is verplicht voor alle activiteiten georganiseerd in de theaterzaal, de polyvalente zaal, de tentoonstellingsruimte (d.i. vernissages) en de cafetaria van Het Perron, ongeacht het aantal deelnemers.
 • De organisator licht vooraf het publiek in.
 • De organisator van de activiteit staat in voor de correcte controle van het Covid Safe Ticket.
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden (zie verder)
 • De regels voor de horeca moeten gevolgd worden (zie verder) en het horecaprotocol

Meer informatie over het Covid Safe Ticket: covidscan.be/faq en https://covidscan.be/handleiding-covidscan-evenementen.pdf

Horeca

Bij het gebruik van het cultuurcafé of het voorzien van eten of drank in de polyvalente zaal dienen de regels voor de horeca gevolgd te worden zoals vastgelegd in art. 5 van het KB en het horecaprotocol. Deze regels zijn onverminderd het horecaprotocol:

 • de uitbater informeert klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van personeel en klanten;
 • de uitbater neemt gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater zorgt voor een goede verluchting

Ventilatie

Ventilatie is een belangrijke hulp in het bestrijden van toekomstige opstoten van het virus.
Het Perron is uitgerust met een ventilatiesysteem dat voldoet aan de opgelegde voorwaarden.

In de theaterzaal van Het Perron worden de CO² waarden opgevolgd door de techniekers van  Het Perron.

Wanneer de CO² waarde van 900 ppm overschreden wordt in de lokalen en de polyvalente zaal van Het Perron moet de organisator ramen en deuren open zetten zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren.

Productie

Op het podium en in de backstage gelden de maatregelen zoals vastgesteld in de sectorgids professionele kunsten.

De belangrijkste richtlijnen zijn:

 • het respecteren van de afstandsregels blijft aanbevolen
 • het dragen van een mondmasker
 • het reinigen en ontsmetten van het gebruikte materiaal

Een overzicht van de geldende maatregelen vind je hier terug: https://sectorgidscultuur.be/

Wat wordt van een externe organisator / huurder verwacht

 • het volgen van deze richtlijnen en alle maatregelen en protocollen van toepassing op de activiteit
 • de organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de organisator zorgt voor de naleving van de maatregelen;
 • de organisator stelt een coronaverantwoordelijke aan;
 • het opmaken van een draaiboek voor het evenement is aangeraden;

Meer info

Basisprotocol Cultuur (https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid19/protocollen)
Horecaprotocol (https://heropstarthoreca.be/)