Kerk zoekt toekomst: Herbestemming van leegstaande kerken

VormingPlus Oostende-Westhoek

Net zoals in de rest van Vlaanderen worden ook in onze regio de kerken steeds minder gebruikt voor vieringen. Door de secularisering van de samenleving gaan steeds minder mensen naar de mis waardoor de kerk haar oorspronkelijke functie verliest als ruimte voor gebed en eredienst.

Is er dan nog een toekomst voor de kerken? Welk beleid wordt hierrond in Vlaanderen gevoerd? Welke herbestemming kunnen aan deze gebouwen worden gegeven?

Spreker Niek De Roo van het Projectbureau Herbestemming Kerken tracht op deze en tal van andere vragen een antwoord te formuleren. Aan de hand van voorbeelden illustreert hij de vele toekomstmogelijkheden als neven- of herbestemming van parochiekerken en hij legt waar mogelijk de link met voorbeelden uit de Zuidelijke Westhoek.  

i.s.m. CC Het Perron en Erfgoedcel CO7

> Met financiële ondersteuning van Erfgoedcel CO7

Begeleider: Niek Deroo

Vooraf inschrijven tot en met 15.10.2018 via onderstaande website of
059 503 952