Bart Hendrickx, Beschouwingen

!FOTOGRAFIECIRCUIT!

Bart Hendrickx is een filosoof geïnspireerd door de Franse wijsgeer Emmanuel Levinas. Net als deze filosoof streeft Bart Hendrickx naar de ontmoeting met de Ander om door te dringen in de existentie.

Vanuit deze achtergrond werkte hij o.a met vluchtelingen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens zijn studies fotografie kwam Bart tot het inzicht dat beelden een reflectie vormen over alterioriteit. De fotograaf hoopt een glimp te geven van een wereld achter de taaie wand van onze gedachten.