Stadsschouwburg

Vandenpeereboomplein
8900 Ieper

De stadsschouwburg is geschikt voor toneel­op­voe­ringen, concerten, academi­sche zittingen, voordrachten, filmvoor­stel­lingen en alle activi­teiten waarbij een podium, klank en licht belang­rijk zijn.
De capaci­teit van de Stadsschouw­burg bedraagt maximaal 385 à 400 toeschou­wers. 
In de stadsschouwburg is geen foyer of receptieruimte beschikbaar.

Zaalplan