Maarten Devoldere Krottegem # city, verhalen uit de vluchthaven

!FOTOGRAFIECIRCUIT!

 “Van Krottegem zijn”. Een vilein oordeel in het 19de-eeuwse Roeselare. Iemand “van Krottegem” was sjofel gekleed, een marginaal met een platte beurs. Het is een oud zeer in de stad, met de spoorweg als ‘cicatrice’.

De hernieuwing van de stationsbuurt wrikt iets los. Dat station, decennia­lang als een korset van beton en staal de scheiding tussen Krottegem en de stad dicterend, wordt nu een luchtige doorkijk­blouse die tot flirten aanzet.

Net als vroeger cultiveert Krottegem 2.0 een eigen identiteit, geboren uit een gedwongen isolement. Het is een vluchthaven voor wie het achterliggende geluk kan ontwaren. Maarten Devoldere nam zelf ooit zijn toevlucht tot Krottegem. De volkswijk werd een geliefkoosd onderwerp. De beelden van Maarten leunen aan bij het magisch-realisme dat in Krottegem voor het grijpen ligt.