Youri Dirkx, Stereo

!FOTOGRAFIECIRCUIT!

Youri Dirkx’ werk komt tot nu toe voornamelijk tot stand in de studio. Hij bedenkt en ensceneert ‘een werkelijkheid’ en fotografeert die.

Stereo is een reeks van twaalf beelden, georganiseerd in twee duo's aan de linkerkant, een vierluik in het midden en opnieuw twee duo's aan de rechterkant.

Het uitgangspunt van deze reeks zijn twee kleine figuurtjes van gips, een man en een vrouw, die ooit bovenop de taarten stonden van het communiefeest van Dirkx en zijn zus.

Met deze reeks wou hij deze onooglijke figuurtjes hun moment de gloire van vroeger teruggeven.

Thematisch situeert deze reeks zich op de raakvlakken tussen man en vrouw, leven en dood, natuur en cultuur, behoud en verval. Vandaar dat de beelden overwegend per duo zijn georganiseerd, vandaar ook de titel.