Zoektocht naar kleur | Milenko Divjak en Sandra Driljeux

#fotografiecircuit

Milenko en Sandra werken samen aan het project ‘Zoektocht naar kleur’

De geschiedenis van de fotografie is gekenmerkt door de oorspronkelijk beschikbare monochroom en zwart-wit processen, waarbij de fotograaf een obstakel moest overwinnen om de ‘kleurenwereld’ om te zetten naar een treffende ‘zwart-wit’ wereld op fotopapier. Vrij snel werd een fototaal ontwikkeld waarbij de fotograaf met behulp van de technische mogelijkheden van de camera, samen met de mogelijkheden van de ‘doka’, de juiste kleurtonen kon ‘verschuiven’ naar een scala aan grijswaarden om kleur uit te drukken.

We leven vandaag de dag in een tijd waarin het probleem van kleur in de fotografie niet meer speelt. Digitale fotografie is snel, precies en makkelijk verder te verwerken via talloze verwerkingsprogramma’s. We kunnen de wereld vastleggen zoals we die als fotograaf zien.

Stilletjes beginnen we te vergeten wat de kracht van 150 jaar zwart-witfotografie betekent: miljoenen foto’s, een complete visuele zwart-wit bibliotheek in een eigen fototaal. Een zwart-wit taal die er in slaagt kleur uit te drukken.

Hoe zagen de kleuren die model stonden voor deze zwart-witfoto’s er uit? Wat is de mogelijke kleur die het beeld had, moest het de kans gekregen hebben ontwikkeld te worden in de hedendaagse digitale doka?

Milenko en Sandra willen in hun dialoog met elkaar als fotograaf enerzijds en graficus-schilder anderzijds, elkaars ideeën over beeld vergelijken en tegen elkaar uitspelen. Deze tentoonstelling gaat over hun zoektocht, de dialoog tussen de zwart-witte manier van fotografisch denken en het toevoegen/”reconstructie” van kleur door een onderzoekende aanpak van verschillende oude technieken vanuit onze kijk als hedendaags fotograaf.

Hun zoektocht naar een geschikt medium dat beide expressies kan uiten leidde hen als startpunt terug naar een aantal oude ijzer-, zilver-, koper- en chroomtechnieken als cyanotypie, Van Dyck Brown, cuprotypie, gomdruk, casëinedruk, zoutdruk, albumine... om hun monochrome natuur te beheersen en het gebruik te herondekken. In sommige gevallen geeft deze zoektocht een ware terugblik naar het verleden. Hun inspanningen om de technieken her uit te vinden, op nieuwe manieren te combineren met elkaar, verder en dieper te experimenteren geven hen nieuwe mogelijkheden om de ‘echte’ wereld, elk op hun eigen manier, achter hun monochrome natuur te tonen.

> locatie: overloop 2e verdieping - Cultuurcentrum Het Perron
> gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van Het Perron

Over fotografiecircuit Vlaanderen

Het Fotografiecircuit Vlaanderen, getrokken door Jan Van Broeckhove, wil Vlaamse fotografen een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Via een open oproep gaan ze op zoek naar kwaliteit en variatie bij fotografen en bieden hen de kans om hun werk te tonen in een circuit van 18 cultuurcentra, verspreid over heel Vlaanderen. Het Perron is één van die centra. 

De lijst van fotografen die ooit deelnamen aan het circuit is indrukwekkend! Heel wat van hen hebben intussen naam gemaakt terwijl anderen in alle bescheidenheid verder werken.