Angst of vertrouwen: een persoonlijke keuze?

VormingPlus Oostende-Westhoek

Onze wereld verandert. Er komt veel op ons af. Het bekende valt weg en aan de toekomst moet nog gebouwd worden. Veel mensen zijn angstig. Maar wat is het effect van angst? Is er een alternatief voor angst? In deze reeks onderzoeken we hoe angst ons dagelijks leven op diverse niveaus beïnvloedt. De eerste avond ligt de focus op het intrapsychische, de tweede avond op de invloed van angst op het uitbouwen en genieten van een sociaal netwerk. De laatste avond gaat over de invloed van angst op mij als deelnemer van de maatschappij. We gaan telkens op zoek naar alternatieven voor deze angstige houding. 
 

Wat doet angst of vertrouwen met je? Angst is een normale emotie en hoort bij het leven. Toch kan het je leven belemmeren en je vrijheid inperken.

Vertrouwen brengt rust en energie om te handelen of te genieten. Bart Vande Kerckhove (psycholoog en psychotherapeut) legt uit wat angst is en wat het met je doet. Je krijgt een aanzet om bewuster om te gaan met je angst en een uitnodiging om de werkelijkheid anders te bekijken zodat je vrijer en met meer vertrouwen in het leven kan staan. 

i.s.m. CC Het Perron
Begeleider: Bart Vande Kerckhove

Vooraf inschrijven tot en met 1/3/2018 op www.vormingplusow.be of 59/50.39.52