Poppy Field

Michael Morpurgo, Clare Morpurgo, Voices at the Door

Een half geschreven gedicht, een veld met papavers en een reeks vreemde ontmoetingen markeren het verleden van vier generaties boerenfamilies uit Ieper. Op zijn favoriete plek, kijkend over het Poppy Field, luistert Max naar het verhaal van zijn opa, een verhaal over liefde en volharding: "Het is ons verhaal, mijn verhaal, het familieverhaal."

A half-written poem, a field of poppies and a series of strange meetings mark the past of four generations of a farming family from the Belgian town of Yprès.  In his favourite place, looking across at the Poppy Field, Max listens as his Grandpa tells him the story of endurance and love that he knows so well – “It’s our story, my story, the family story.”

Een vertelconcert met Michael Morpurgo, Clare Morpurgo, Voices at the Door (Coope Boyes & Simpson, Fi Fraser, Jo Freya, Georgina Boyes)

"Het bekendste gedicht uit de Eerste Wereldoorlog is wellicht 'In Flanders Fields', geschreven door de Canadees John McCrae", zegt auteur Michael Morpurgo. "Ik vertel in Poppy Field over de creatie van dat zeer geliefde gedicht, de dichter en een Belgisch gezin dat in de strijd verzeild raakte. We vergeten vaak de families en de burgers die geleden hebben en gestorven zijn. We vergeten ook dat dit lijden voor zovelen voortduurt, lang nadat de oorlog eindigde. Ook zij moeten herdacht worden. "

“The best known poem of the First World War is probably ‘In Flanders Fields’, by the Canadian John McCrae,” says author, Michael Morpurgo.   “I wrote Poppy Field around the creation of that much read, much loved poem and set in a field in Flanders near Yprès, the story of a  soldier poet, his poem and a Belgian family caught up in the fighting. We often forget the families, the civilians who suffered and so often died. We forget too that the suffering and dying goes on for so many, long after the war has ended. They should be remembered too.”

The first performance of a new words and music production:  with Michael Morpurgo, Clare Morpurgo, Voices at the Door (Coope Boyes & Simpson, Fi Fraser, Jo Freya, Georgina Boyes)

Engelstalige voorstelling met Nederlandse vertaling

Performance in English with Dutch translation