Naar 100% hernieuwbare energie? Over de rol van energiecoöperaties

VormingPlus Oostende-Westhoek

Kan België tegen 2050 volledig overschakelen naar hernieuwbare energie? Een studie uitgevoerd door VITO toont alvast aan dat het kan, al is de doelstelling erg ambitieus.

Om over te schakelen naar hernieuwbare elektriciteit, warmte en transportsystemen zou er in de periode tot 2050 in totaal 300 tot 400 miljard euro geïnvesteerd moeten worden.

Tegelijk zou de transitie naar hernieuw­bare energie ons land 20.000 tot 60.000 nieuwe banen opleveren én heel wat geld besparen, dat anders zou wegvloeien naar de invoer van fossiele brandstoffen of het betalen van schade door klimaat­op­war­ming.

Jan Lapauw van Febecoop laat zijn licht schijnen over onze energie­sys­temen van vandaag en in de toekomst. Hij schenkt speciaal aandacht aan de rol van energie­co­ö­pe­ra­ties in het energie­ver­haal. 

i.s.m. CC Het Perron

Begeleider: Jan Lapauw

Vooraf inschrijven tot en met 16.10.2018 via onderstaande website of
059 503 952