Het ontstaan van het schrift in het Nabije Oosten

Avansa Oostende-Westhoek

De controle over vuur, de overgang van jagers- en verzamelmaatschappij naar een landbouwgemeenschap: het zijn belangrijke stappen in de geschiedenis. In deze lezing buigen we ons over één van de grootste stappen: de uitvinding van het schrift. Voor het eerst kon de mens over een efficiënt extra geheugen beschikken dat toeliet kennis te bewaren en door te geven.

Een wereld zonder schrift, met de hand of op de computer, is nu gewoonweg onvoorstelbaar. In deze voordracht staan we stil bij de voorlopers van ons huidig schriftsysteem en nemen we schriften zoals het spijkerschrift en de hiëroglyfen onder de loep.

> i.s.m. Amarant
> Begeleider: Peter De Smet

Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952