Salut La Copine

Lien Van de Kelder, Jan De Smet & Wouter Berlaen

De titel ‘Salut La Copine’ verraadt het al: een eerbetoon aan het meisje en de vrouw in al haar facetten maar dan wel à la française!

Het chanson én het Franstalige lied in al zijn facetten door een onuitgegeven trio: Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen. Samen verlaten ze de overbekende paden en gaan ze op schattenjacht naar parels uit de wereldwijde (soms verrassende) Franstalige liedcultuur.

i.h.k.v. de Opening seniorenweek