Leer omgaan met je angst om te falen

VormingPlus Oostende-Westhoek

Faalangst - de angst om te mislukken - kan je verlammen en beletten te doen wat je graag zou doen. In de psychologie wordt het fenomeen uitgebreid onderzocht en er zijn ook methoden ontwikkeld om faalangst te overwinnen.

Vier elementen komen hierin steeds terug: leren omgaan met spanning, leren omgaan met catastrofale gedachten (piekeren), een leven leiden waarin naast presteren ook genieten, plezier maken en andere behoeften en verlangens een duidelijke plaats hebben én ten slotte waardig leren blunderen. Vier avonden krijg je hierover uitleg en oefen je met passende opdrachten. 

Meer bevrijd van faalangst kun je de uitdagingen van het leven beter aan.

i.s.m. CC Het Perron

Begeleider: Jan Callens

Vooraf inschrijven tot en met 15.01.2019 via onderstaande website of
059 503 952